Activitats de temps lliure

Escoles d’Estiu, Pasqua i Nadal

Les escoles d’Estiu, Pasqua i Nadal són un programa complet de jocs, tallers i activitats, totalment educatiu i lúdic, adaptat als diferents nivells maduratius dels infants, als seus gustos i inquietuds, que sorgeix per donar una resposta educativa als nins i nines durant el temps de vacances. Es tracta, també, de facilitar als pares i mares el lloc idoni on poder deixar els seus fills i filles mentre ells treballen. L’espai ideal on els nins i nines poden satisfer les seves motivacions i interessos i, alhora, divertir-se amb els seus companys i companyes.

El que pretenem, per tant, és oferir als nins i nines una alternativa lúdicoeducativa per tal que gaudeixin de les seves vacances realitzant diferents activitats com ara: tallers, excursions, acampades, jocs, activitats esportives, etc. Creim que aquesta opció pot ser la millor que trobaran per omplir el seu temps lliure.

fotonins.jpg

Activitats extraescolars

Avui en dia, els alumnes i les alumnes realitzen un bon grapat d’activitats fora de l’horari escolar. Creim que les activitats extraescolars ajuden els nins i nines a ampliar i complementar la seva formació integral. A continuació et mostram les diferents activitats que realitzam. No obstant això, estam oberts a qualsevol proposta d’activitats diferents de les que oferim en aquesta pàgina web. Envia’ns un missatge i fes-nos la teva proposta.

0-3 anys:

Contacontes, contacontes en anglès, tallers de creació artística, psicomotricitat, anglès jugat.

3-6 anys:

Mini-bàsquet, mini-futbet, psicomotricitat, ceràmica, teatre, teatre en anglès, tallers de creació artística, dibuix i pintura, contacontes, contacontes en anglès, anglès jugat, activitats de cuina, zumba, etc.

6-12 anys:

Bàsquet, futbol sala, jocs i activitats multiesportives, educació corporal, aeròbic, escacs i dames, ceràmica, teatre, teatre en anglès, tallers de creació artística, dibuix i pintura, matemàtiques jugades, estudi dirigit, anglès, informàtica, zumba, cuina, etc.