Centre d’estudis


El centre d’estudis Oci i més, situat a Muro, és un centre de formació que ofereix classes de suport, individuals i en petit grup, per reforçar els continguts que els nins i nines aprenen a l’escola o a l’institut. Oferim, també, classes d’anglès en grups reduïts per a totes les edats.

Contam amb un equip format per mestres i professors especialitzats en cada una de les matèries que oferim per tal de donar un bon servei als nostres usuaris.

En el centre d’estudis Oci i més oferim:

● Reforç escolar per a primària, secundària i batxillerat.foto

● Tècniques d’estudi.

● Classes d’anglès per a totes les edats.

● Contacontes en anglès (per a nins i nines d’educació infantil i 1r cicle de primària).

● Anglès jugat (per a nins i nines d’educació infantil i 1r cicle de primària).

● Conversa en anglès (professorat nadiu).

● Alemany (professorat nadiu).

● Taller d’activitats artístiques (per a nins i nines d’educació infantil i 1r cicle de primària).